_MRK6163.JPG

 

Stichting Viola Viola creëert een platform voor altvioliste Esther Apituley om onconventionele klassieke muziekprogramma’s neer te zetten voor een breed publiek. 

 

Bankrekening: NL 34 ABNA 0547471149

Stichting Viola Viola heeft een ANBI-status.

Om de enorme bezuinigingen op cultuur enigszins te compenseren en de cultuur toch een steuntje in de rug te geven is er de Geefwet van kracht, waardoor u een gift aan een culturele instelling als Stichting Viola Viola in uw belastingaangifte mag verhogen met 25% tot 125%. U geniet daardoor belastingvoordeel over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Méér schenken kost dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt.

Voorbeeld:Als u voor de inkomstenbelasting in het 42%-tarief valt (bij een inkomen van ongeveer € 33.500) en u geeft € 250,- dan kost uw gift u netto € 119,- Als het hoogste belastingtarief van (52%) op u van toepassing is (bij inkomens vanaf ongeveer € 55.500,-) dan kost zo´n schenking u netto slechts € 88,-.
Als u meer dan € 5.000,- per jaar aan culturele instellingen doneert, is het extra belastingvoordeel van de Geefwet  alleen van toepassing op de eerste €5.000, - die u doneert.

Jaarrekening 2016 VIOLA VIOLA                DOWNLOAD JAARREKENING

Jaarrekening 2017 VIOLA VIOLA Download jaarrekening

Jaarrekening 2018 VIOLA VIOLA Download jaarrekening

MEER INFORMATIE OVER DE STICHTING?DOWNLOAD DE BROCHURE ▼

 
 

STICHTING VIOLA VIOLA


Stichting Viola Viola doorbreekt met bijzondere projecten de onverschillige 'onbekend-maakt-onbemind' trend door een nieuw, gevarieerder en veelal ook jonger publiek uit te dagen en te enthousiasmeren voor de klassieke muziek, met Esther Apituley als drijvende kracht en een hoofdrol voor de altviool. De sleutel ligt in het vernieuwen van de bestaande muziekpraktijk, door het verkleinen van de afstand tussen uitvoerder en publiek. Dit vraagt om een nieuwe aanpak en een frisse presentatie. 

Met het creëren van een luchtiger, meer speelse en ontspannen sfeer, wordt de muziek zelf als direct, spannend, intens, inspirerend en boeiend ervaren. De beleving van de toehoorder staat hierbij centraal. Bepalend voor het welslagen van deze ambitie zijn de wijze van uitvoering en het moment van herkenning bij het publiek.  

Viola Viola Festival

Met het Viola Viola Festival zette de stichting zich in 2012 en 2014 op de kaart. Lang was de altviool het bescheiden, wat miskende broertje van de cello en de viool. Langzaam maar zeker treedt hij nu uit de schaduw, niet in het minst omdat de fraaie, diepe, wat hese klank van het instrument goed in het gehoor ligt bij een modern publiek. Het festival was daarvan, met Haarlem als honk, een spetterende illustratie: ze stelde de altviool centraal in een serie van laag- en hoogdrempelige concerten en voorstellingen. Het festival vervlocht facetten en mogelijkheden met uiteenlopende muziekstijlen, samenstellingen en achtergronden. 

Naast professionele musici namen ook amateurs, kinderen en schoolklassen actief deel aan het festival, aangevoerd door Esther Apituley. Maar ook andere artistieke disciplines lieten zich niet onbetuigd; dichters, schrijvers, acteurs en beeldend kunstenaars leveren een belangrijke bijdrage aan een boeiende symbiose van kunstvormen.

Esther Apituley’s Locomotive

In 2015 werd het Viola Viola Festival omgedoopt tot Esther Apituley’s Locomotive. De intentie bleef hetzelfde, alleen de opzet werd anders. Niet langer één standplaats en verspreid over meerdere dagen, gaat het vandaag de dag om een eendaags festival in theaters verspreid over Nederland. Esther Apituley’s Locomotive reist in 2016 en 2017 rond met het programma Bach & Bleekwater. Net als het Viola Viola Festival wordt Esther Apituley’s Locomotive mogelijk gemaakt door Stichting Viola Viola.

Bestuur:

  • Sophie Lamboo, voorzitter

  • Huib Vermeulen, penningmeester

  • Dominique Citroen

  • Peter Taks

  • Michel de Vos

De stichting is opgericht in 2008

 

DINERCONCERT IN 2017

DINERCONCERT IN 2017